VN-Index vượt 945 điểm, ấn tượng nhóm thép và dầu khí

VN-INDEX    945,25   +7,71/+0,82%  |   HNX-INDEX   106,49   +0,45/+0,42%  |   UPCOM-INDEX   55,80   +0,16/+0,29%  |   VN30   897,42   +9,09/+1,02%  |   HNX30   193,89   +1,30/+0,68% 13 Tháng Hai 2019 3:09:20 CH – Mở cửa …

Continue Reading →